รีเซต

เลย แล้งหนัก น้ำประปาแห้ง ขาด ต้องสูบน้ำโขงขึ้นมาเติม ทำประปาอำเภอปากชม

เลย แล้งหนัก น้ำประปาแห้ง ขาด ต้องสูบน้ำโขงขึ้นมาเติม ทำประปาอำเภอปากชม
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 01:59 )
47
เลย แล้งหนัก น้ำประปาแห้ง ขาด ต้องสูบน้ำโขงขึ้นมาเติม ทำประปาอำเภอปากชม

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สถานการณ์ภัยแล้งยังหนักในพื้นที่หลายๆ อำเภอในจังหวัดเลย  ล่าสุด น้ำในแม่น้ำชม อำเภอปากชมขาดน้ำ ต้องดันน้ำโขงขึ้นมาทำน้ำประปา สูบทั้งวันทั้งคืน กลัวชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีน้ำประปาใช้

 

 

นายประมวล ลาภจิตต์. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า อำเภอปากชม ในช่วงเดือนมีนาคมจะสูบน้ำได้ปริมาณ 54,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ในการคำนวณคิดว่าเพียงพอในช่วงเดือนเมษายนกับพฤษภาคมแต่ปรากฏว่าปีนี้ปริมาณฝนที่ตกก็น้อยโดยเฉพาะฝนตกเหนือฝายก็น้อย ในฝายแห่งนี้ ทำให้น้ำไหลลงห้วยชมน้อย ไม่เพียงพอ

 

 

ทางจังหวัดเลยได้ร่วมกับอำเภอปากชม และการประปาภูมิภาค มาวิเคราะห์ว่าน้ำดิบที่การประปาส่วนภูมิภาคจะสูบไปทำน้ำประปานั้นอาจจะไม่เพียงพอก็เลยประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 14 อุดรธานี ขอเครื่องสูบส่งระยะไกลจำนวนหนึ่งเครื่องมาตั้งไว้บริเวณปากแม่น้ำชมซึ่งติดกับแม่น้ำโขง จากนั้นก็สูบน้ำจากแม่น้ำโขงระยะทางประมาณ 600 เมตรโดยใช้ท่อขนาดประมาณ 5 นิ้ว ซึ่งสามารถสูบได้ชั่วโมงละ 180 ลูกบาศก์เมตรหรือ 180 คิววันหนึ่งสามารถสูบได้ 10 ชั่วโมงก็จะได้วันละ 1800 คิวเมื่อสูบ 30 วันก็จะได้น้ำ 50,000 คิว จะมีการสูบเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนเพื่อบรรเทาภัยแล้งและนำน้ำมาทำน้ำประปาช่วยชาวบ้านปลายพฤษภาต้นมิถุนาหากมีฝนมาเราก็วงการนี้ก็ถือว่าสิ้นสุด

 

 

จากนั้นการประปาส่วนภูมิภาคเชียงคาน  หน่วยอำเภอปากชม ก็จะสูบน้ำจากแม่น้ำชมไปทำน้ำดิบ  ซึ่งสามารถผลิตน้ำประปาไปแจกจ่ายใน 2 อำเภอคืออำเภอปากชม และเชียงคานบางส่วน ประมาณ 1800 หลังคาเรือนและในพื้นที่ตำบลห้วยพิชัยอีกส่วนหนึ่งสามารถใช้ประโยชน์ประมาณ 2 ตำบล 2500 ครัวเรือนหรือประมาณ 6 หมู่บ้าน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง