คนไทยในญี่ปุ่นเฮ แจกเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ แจกเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน
มติชน
5 พฤษภาคม 2563 ( 17:58 )
316
1
คนไทยในญี่ปุ่นเฮ แจกเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ แจกเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โพสต์รายละเอียดการรับเงินเยียวยา 1 แสนเยนแก่คนไทยในญี่ปุ่น ว่า “รายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น หากท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2020 (แหล่งข้อมูล: กระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น)”

ในเพจดังกล่าวยังได้ให้ คำชี้แนะสำหรับเงินจ่ายพิเศษ 1 แสนเยน มีรายละเอียดดังนี้ ผู้เข้าข่าย ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนสำมะโนประชากร ณ วันที่ 27 เม.ย. 2020

ยื่นคำขอได้เมื่อไหร่? วันเริ่มรับคำขอวันแรก จะถูกกำหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และจะส่งเอกสารคำขอให้ทางไปรษณีย์ให้โดยเร็วที่สุด ขอให้ยื่นคำขอภายในสามเดือนนับจากวันเริ่มรับคำขอวันแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง