กกต.รับจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง เผยปัจจุบัน มี 85 พรรคที่ยังดำเนินกิจการ

กกต.รับจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง เผยปัจจุบัน มี 85 พรรคที่ยังดำเนินกิจการ
ข่าวสด
27 ตุลาคม 2564 ( 11:16 )
19
กกต.รับจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง เผยปัจจุบัน มี 85 พรรคที่ยังดำเนินกิจการ

กกต. มีมติเห็นชอบ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง เผยปัจจุบัน มี 85 พรรคที่ยังดำเนินกิจการอยู่

 

วันที่ 27 ต.ค.64 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 2 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทรวมพลัง และพรรคไทยสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 85 พรรคการเมือง

 

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา

 

โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลพรรคการเมือง พบว่ามีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการพรรคการเมือง 2560 จำนวน 52 พรรค และมีพรรคที่ถูกยุบ 2 พรรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง