ยกระดับเข้มชายแดน ผวาพม่าติดเชื้อโควิดเข้าไทย

ยกระดับเข้มชายแดน ผวาพม่าติดเชื้อโควิดเข้าไทย
มติชน
12 ตุลาคม 2563 ( 09:04 )
141
ยกระดับเข้มชายแดน ผวาพม่าติดเชื้อโควิดเข้าไทย

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 จะปลอดการติดเชื้อในประเทศมายาวนาน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณต้องยกระดับความเข้มข้น เมื่อพบผู้ติดเชื้อจากการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนเข้ามายังคลุกคลีในชุมชนยังจังหวัดชายแดนไทย โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป แถลงด่วนกรณีมีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ระบุว่า สถานการณ์ของประเทศเมียนมาที่มีการระบาดโควิด-19ค่อนข้างสูง โรงพยาบาลแม่สอดจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตาก ทำการคัดกรองผู้ขับรถระหว่างชายแดน 2 ประเทศ โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ทำการคัดกรองและทำการเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกพบผู้ติดเชื้อโควิด 3 ราย เป็นชาวเมียนมาอาชีพขับรถรับจ้างทั้งหมด และได้ส่งตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมียวดี ประเทศเมียนมาแล้ว

 

นพ.โสภณกล่าวว่า การตรวจหาเชื้อในแรงงานภายในโกดังที่อ.แม่สอด 2 แห่ง 74 ราย ขณะนี้ผลการตรวจออกมากว่า 60 รายแล้ว ยังไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ส่วนที่เหลือต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีจำนวนผู้ที่ต้องถูกสอบสวนโรคเป็นหลักร้อยคน

 

ขณะที่นายศุภภิมิตร เปาริก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มีคำสั่งให้รถยนต์บรรทุกสินค้าจากเมียนมาข้ามแดนมายังไทย ต้องจอดตามสถานที่ที่รัฐกำหนดไว้ และห้ามเข้าเมืองแม่สอด หากอยู่เกิน 7 ชั่วโมงต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากพบว่าคนขับรถยนต์ชาวเมียนมาที่ข้ามแดนเข้ามาในเขตเมืองแม่สอด ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม และพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน เป็นชายขับรถขนส่งสินค้า ต่อมาชาย 2 คนดังกล่าวได้เข้าไปในตลาด ร้านค้า โกดัง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนแม่สอด จากนั้นเดินทางกลับประเทศเมียนมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พบคนขับรถยนต์ที่เข้ามาในอำเภอแม่สอดติดเชื้ออีก 1 คน ขณะนี้ทั้ง 3 คนเดินทางกลับไปประเทศเมียนมาแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง