ครม.ไฟเขียวขยายเวลา ม.33 สิ้นสภาพลูกจ้างสมัคร ม.39 ถึง 30 มิ.ย.นี้

ครม.ไฟเขียวขยายเวลา ม.33 สิ้นสภาพลูกจ้างสมัคร ม.39 ถึง 30 มิ.ย.นี้
ข่าวสด
7 เมษายน 2564 ( 17:09 )
39
ครม.ไฟเขียวขยายเวลา ม.33 สิ้นสภาพลูกจ้างสมัคร ม.39 ถึง 30 มิ.ย.นี้

 

ข่าววันนี้ 7 เม.ย.2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตน และการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

 

 

1. กำหนดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากประสงค์อยู่ในระบบประกันสังคมต่อไป ให้แสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

 

2. ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 256

 

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎกกระทรวงฉบับนี้จะทำให้สามารถรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ประกันสังคมได้ประมาณ 207,700 คน ทำให้มีหลักประกันด้านสุขภาพผ่านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง