รีเซต

'สุริยะ' ดึงแรงงาน3.3ล้านคนฉีดวัคซีน เผยรง.ใหญ่8.5พันแห่ส่งการบ้านประเมินตัวเอง

'สุริยะ' ดึงแรงงาน3.3ล้านคนฉีดวัคซีน เผยรง.ใหญ่8.5พันแห่ส่งการบ้านประเมินตัวเอง
มติชน
17 มิถุนายน 2564 ( 23:22 )
32
'สุริยะ' ดึงแรงงาน3.3ล้านคนฉีดวัคซีน เผยรง.ใหญ่8.5พันแห่ส่งการบ้านประเมินตัวเอง

 

นายสุริยะ ชจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่า ขณะนี้ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมาก โดยวัคซีนที่ได้มา จะพยายามฉีดให้ได้ตามแผนไว้ มุ่งเป้าไปที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมากเป็นลำดับแรก ซึ่งตามแผนที่วางไว้จะกระจายไปตามศูนย์ฉีดวัคซีนในนิคมฯ 27 แห่ง ทั้งนี้หากได้รับวัคซีนมาครบตามจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ 3.3 ล้านคน โดยเป็นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 850,000 คน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว

 

 

 

“ขณะนี้มีโรงงานขนาดใหญ่ที่ประเมินตนเองผ่าน ไทย สต็อบ โควิด พลัส ตามที่กระทรวงฯ ขอความร่วมมือแล้ว รวมกว่า 8,565 โรงงาน”นายสุริยะกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง