รีเซต

นักท่องเที่ยว ไหว้พระนอนใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ ขอให้ปราศจากโรคในวันอาสาฬหบูชา

นักท่องเที่ยว ไหว้พระนอนใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ ขอให้ปราศจากโรคในวันอาสาฬหบูชา
77ข่าวเด็ด
5 กรกฎาคม 2563 ( 12:53 )
58
นักท่องเที่ยว ไหว้พระนอนใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ ขอให้ปราศจากโรคในวันอาสาฬหบูชา

เทศกาลเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัด ได้พากันเข้ากราบไหว้บูชาพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ประจำวัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ  เพื่อขอพรในวันสำคัญทางศาสนาให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข และปราศจากโรคภัย โดยเฉพาะโรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในหลายประเทศของโลก

ชื่อวัดผาสุการาม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเป็นผู้ตั้งชื่อให้ และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่สุดของอีสานใต้ โดยมีพุทธศิลป์ที่งดงาม ทรงไสยาสน์อยู่บนพระแท่นดอกบัวยาว 18 เมตร กว้าง 3.50 เมตร สูง 1.20 เมตร  อยู่ในพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวา เมื่อคราวจะปรินิพพาน จึงเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนในจังหวัดให้ความเคารพบูชากราบไหว้ขอพรตามวันสำคัญต่าง ๆ เป็นประจำ

สำหรับวัดผาสุการามแห่งนี้ นอกจากเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่แล้ว ยังมีช่างมีฝีมือระดับแชมป์หลายสมัยในการจัดทำต้นเทียนประเทศแกะสลักขนาดใหญ่ ส่งเข้าประกวดแข่งขันเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ซึ่งไม่มีการจัดประกวด ก็ได้จัดทำต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ไปตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมที่มณฑลพิธีสนามทุ่งศรีเมืองด้วย

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง