TrueID

นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย ฉีดวัคซีนเข็ม 1 สะสม 1,433,163 คน - เข็ม 2 สะสม 956,258 คน

นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย ฉีดวัคซีนเข็ม 1 สะสม 1,433,163 คน - เข็ม 2 สะสม 956,258 คน
มติชน
5 ธันวาคม 2564 ( 18:26 )
43
นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย ฉีดวัคซีนเข็ม 1 สะสม 1,433,163 คน - เข็ม 2 สะสม 956,258 คน

 

เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 5 ธันวาคม ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 จ.นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำนที่ 5 ธันวาคม ทั้งหมด 59 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง 31 ราย เพศชาย 28 ราย ต่างชาติ 2 ราย (เมียนมา 1 ราย, กัมพูชา 1 ราย, ลาว 0 ราย) ภูมิลำเนาอำเภอเมืองนนทบุรี 31 ราย, อำเภอปากเกร็ด 9 ราย, อำเภอบางใหญ่ 9 ราย, อำเภอบางกรวย 6 ราย, อำเภอบางบัวทอง 3 ราย, อำเภอไทรน้อย 1 ราย มีอาการ 39 ราย คิดเป็น 66.11% ไม่มีอาการ 20 ราย คิดเป็น 33.89%

 

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ ไม่เคยได้รับวัคซีน 24 ราย คิดเป็น 40.67% รับวัคซีน 1 เข็ม 5 ราย คิดเป็น 8.47% รับวัคซีน 2 เข็ม 29 ราย คิดเป็น 49.13% รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย คิดเป็น 1.69%

 

 

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 59 ราย นักเรียน(ไม่ระบุ) 6 ราย, ระบุ นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีที่ละ 1 ราย, พนักงานบริษัท(ไม่ระบุ) 2 ราย, พนักงานรับจ้าง(ไม่ระบุ) 2 ราย, ค้าขาย(ไม่ระบุ) 2 ราย กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่ ขับวินมอเตอร์ไซค์, ธุรกิจส่วนตัว(ร้านเช่าพระ พันธ์ทิพย์งามวงวาน), พนักงานบริษัทส่งออก, พนักงาน 7-11 สาขาประชาธิปไตย, พนักงานกรมบัญชีกลาง, พนักงานขับรถ, พนักงานต้อนรับร้านอาหารพระราม 5 และพนักงานบัญชี

 

สรุปการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ฉีดใเพิ่ม 12,913 โดส ฉีดสะสม 2,244,313 โดส ฉีดในจังหวัด 1,134,727 คน ฉีดนอกจังหวัด 298,436 คน

 

สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน เข็ม 1 สะสม 1,433,163 คน คิดเป็น 89.43% เข็ม 2 สะสม 956,258 คน คิดเป็น 59.42% การฉีดเข็ม 2 นับเฉพาะที่ฉีดภายในจังหวัดเท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง