TrueID

ปภ.เผย วาตภัยพื้นที่ 17 จว. เสียหายกว่า 1,864 หลังคาเรือน เสียชีวิต 3 ราย เร่งช่วยผู้ประสบภัย

ปภ.เผย วาตภัยพื้นที่ 17 จว. เสียหายกว่า 1,864 หลังคาเรือน เสียชีวิต 3 ราย เร่งช่วยผู้ประสบภัย
มติชน
6 พฤษภาคม 2564 ( 14:22 )
22
ปภ.เผย วาตภัยพื้นที่ 17 จว. เสียหายกว่า 1,864 หลังคาเรือน เสียชีวิต 3 ราย เร่งช่วยผู้ประสบภัย

 

เมื่อเวลา 11.00 น. ข่าววันนี้ 6 พฤษภาคม รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครนายก นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และอ่างทอง รวม 45 อำเภอ 95 ตำบล 236 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 882 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 – 6 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 31 จังหวัด 104 อำเภอ 203 ตำบล 443 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,864 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครนายก นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และอ่างทอง รวม 45 อำเภอ 95 ตำบล 236 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 882 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 31 จังหวัด 104 อำเภอ 203 ตำบล 443 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,864 หลัง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (สุราษฎร์ธานี 1 ราย ลพบุรี 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานี 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย) แยกเป็น

 

 

ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก รวม 26 อำเภอ 36 ตำบล 74 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับเสียหาย 415 หลัง

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ รวม 43 อำเภอ 80 ตำบล 162 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 689 หลัง

 

 

ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี รวม 8 อำเภอ 15 ตำบล 38 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับเสียหาย 264 หลัง

 

 

ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนนทบุรี รวม 27 อำเภอ 72 ตำบล 168 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 496 หลัง

 

 

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

 

 

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง