รีเซต

"เฉลิมชัย” สั่งกรมประมงออกประกาศด่วน หลังรัฐบาลไฟเขียว เพิ่มวันทำการประมง

"เฉลิมชัย” สั่งกรมประมงออกประกาศด่วน หลังรัฐบาลไฟเขียว เพิ่มวันทำการประมง
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:56 )
64
"เฉลิมชัย” สั่งกรมประมงออกประกาศด่วน หลังรัฐบาลไฟเขียว เพิ่มวันทำการประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีชาวประมงยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาล ผ่อนผัน ยกเว้น การควบคุมวันทำการประมงของเรือประมงออกไปอย่างน้อย 2 ปี หรือ เพิ่มวันทำการประมง จากเดิมปีละ 240 วัน หรือ 8 เดือน เป็นปีละ 300 วัน หรือ 10 เดือน เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี แต่เรือประมงต้องจอดเป็นเวลา 4 เดือน หรือ 120 วัน จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนสะสม รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ขาดสภาพคล่องในอาชีพประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงร้องขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนนั้น

 

นายมีศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง และต้องไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เช่น การเพิ่มสิทธิวันทำการประมงในรอบปีการทำประมงปัจจุบัน เป็นต้น

 

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อว่า โดยล่าสุด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวประมง ควบคู่ไปกับการพิจารณาหามาตรการซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมง ในปีการประมง 2563 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.64 นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

กรมประมงจึงได้นำปริมาณสัตว์น้ำที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์จากวันทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทำการประมงแล้วมีวันทำการประมงเหลืออยู่มาจัดสรรด้วยวิธีคำนวณปริมาณสัตว์น้ำเป็นวันทำการประมงให้กับผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตามแนวทาง ประกอบด้วย

 

1.กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ (เครื่องมืออวนล้อมจับ) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุก ขนาดจำนวน 45 วัน

2.กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาดจำนวน 45 วัน

และ 3.กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน(เครื่องมืออวนลากทุกประเภท) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้ ดังนี้ เรืออวนลากขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 30 วัน และ เรืออวนลากขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 20 วัน

 

“ทั้งนี้ เรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง เป็นนโยบายสำคัญที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความห่วงใยและเน้นย้ำให้กรมประมงเร่งดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งกรณีการเพิ่มวันทำการประมงครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบให้กรมประมงออกประกาศกรมประมง เพื่อเพิ่มวันทำการประมงให้ทันท่วงทีกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง” อธิบดีกรมประมง กล่าว

 

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สำหรับมาตรการการเพิ่มวันทำการประมงในครั้งนี้ จะเป็นมาตรการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะรอบปีทำการประมง 2563 เท่านั้น

 

โดยหลังจากนี้การเพิ่มวันทำการประมงจะดำเนินการภายใต้กลไกการควบรวมใบอนุญาตฯและการยกสิทธิทำการประมงต่อไป จึงขอให้ชาวประมงเชื่อมั่นว่า กรมประมง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาคการประมงไทย และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง

 

“แต่การจะออกประกาศใดๆ นั้น ต้องดำเนินการตามกระบวนการในการออกกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรการในการควบคุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับวิถีความเป็นอยู่และอาชีพของพี่น้องชาวประมงที่มั่นคงยั่งยืน ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด และมองเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” อธิบดีกรมประมง กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง