รีเซต

กรมการแพทย์เปิดฉีด "วัคซีนโควิด" 14 จุด เช็กวัน-เวลาที่นี่

กรมการแพทย์เปิดฉีด "วัคซีนโควิด" 14 จุด เช็กวัน-เวลาที่นี่
TNN ช่อง16
2 ธันวาคม 2565 ( 18:01 )
101
กรมการแพทย์เปิดฉีด "วัคซีนโควิด" 14 จุด เช็กวัน-เวลาที่นี่

กรมการแพทย์ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีน ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน  14 จุด ได้แก่


1. โรงพยาบาลราชวิถี : วันจันทร์-พฤหัสบดี ในเวลาราชการ 

และทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-13.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


2. โรงพยาบาลเลิดสิน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.


3. โรงพยาบาลสงฆ์ : วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ


4. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ : ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น.


5. สถาบันประสาทวิทยา : วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ


6. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


7. สถาบันโรคทรวงอก : ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.


8. สถาบันโรคผิวหนัง : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. ในเวลาราชการ 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันเสาร์ (เปิดเฉพาะวันที่ 17 ธ.ค. 65) เวลา 09.00-15.00 น.


9. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี :

-สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-18 ปี ให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น. วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.30 น.


10. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี : ให้บริการวันที่ 6-29 ธันวาคม นี้

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)


-เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.


-เด็กอายุ 5-11 ปี วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.


-เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.


11. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) : วันจันทร์-ศุกร์ (ในเวลาราชการ)


12. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี : วันจันทร์-ศุกร์ (ในเวลาราชการ)


13. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) : วันจันทร์ 

และ วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


14. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
นอกจากนี้ สามารถรับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด กรุงเทพมหานคร ณ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง จะให้บริการเฉพาะบ่ายวันพุธและศุกร์ สำหรับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง ที่มารับยาและยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น สำหรับในวันเสาร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการที่ศูนย์

บริการสาธารณสุขที่กำหนดประจำกลุ่มเขตภาพ TNNOnline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง