ราชกิจจาฯ ออกประกาศผ่อนผันแรงงานต่างด้าวอยู่ไทยได้ชั่วคราว

ราชกิจจาฯ ออกประกาศผ่อนผันแรงงานต่างด้าวอยู่ไทยได้ชั่วคราว
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 19:47 )
71
ราชกิจจาฯ ออกประกาศผ่อนผันแรงงานต่างด้าวอยู่ไทยได้ชั่วคราว
ราชกิจจาฯ ออกประกาศผ่อนผันแรงงานต่างด้าวอยู่ไทยได้ชั่วคราว

แรงงานต่างด้าว – เมื่อวันที่ 11 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง