รีเซต

กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ

กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ
มติชน
12 มกราคม 2565 ( 12:38 )
62
กกต.ย้ำเตือนผู้สมัคร ส.ส.ห้ามหาเสียงผิดกฎหมาย ทั้งแจกเงินจูงใจลงคะแนน หลอกลวงใส่ความเท็จ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)แจ้งข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. ว่า ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นส.ส. ด้วยวิธีการ

 

1.จัดทำให้ เสนอให้สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

 

2.ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดสถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด

 

3.ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ 4.เลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยง และ 5. หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง