รีเซต

รับโควิดระบาด! ครม.อนุมัติงบกลาง 1,084 ล้านบาท จ้างบุคลากรแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา

รับโควิดระบาด! ครม.อนุมัติงบกลาง 1,084 ล้านบาท จ้างบุคลากรแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา
ข่าวสด
24 มกราคม 2565 ( 17:58 )
53
รับโควิดระบาด! ครม.อนุมัติงบกลาง 1,084 ล้านบาท จ้างบุคลากรแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา

ข่าววันนี้ 24 ม.ค. 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 1,084 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา สำหรับโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เป็นการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอ สำหรับรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ แพทย์จำนวน 55 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา, นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา, เภสัชกร 9 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา, นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. 2565 สำหรับประโยชน์ที่ได้รับคือบุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐได้รับการจ้างงาน และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง