รีเซต

ชวน ลงนามเห็นควร ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กมธ.-อนุกมธ. ทำได้

ชวน ลงนามเห็นควร ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กมธ.-อนุกมธ. ทำได้
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 15:44 )
44
ชวน ลงนามเห็นควร ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กมธ.-อนุกมธ. ทำได้

เมื่อเวลา 14.35 น. วันที่ 7 มกราคม ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ในฐานะเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ในขณะนี้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ได้มีการลงนามเห็นสมควรให้ถึงระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นการออกระเบียบเพื่อให้สอดรับกับข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่ 2 ที่สภาได้ออกข้อบังคับว่าสามารถที่จะประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้คือการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญจำนวน 35 คณะ คณะกรรมาธิการวิสามัญ รวมถึงคณะอนุกรรมาธิการการ โดยจะส่งระเบียบไปประกาศยังพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหลังจากวันที่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง