ศบค.รื้อระบบจัดสรรหน้ากากอนามัยใหม่ เตรียมแจกรพ.จังหวัดทั่วประเทศ

ศบค.รื้อระบบจัดสรรหน้ากากอนามัยใหม่ เตรียมแจกรพ.จังหวัดทั่วประเทศ
TNN ช่อง16
30 มีนาคม 2563 ( 14:22 )
42
ศบค.รื้อระบบจัดสรรหน้ากากอนามัยใหม่ เตรียมแจกรพ.จังหวัดทั่วประเทศ

วันนี้ (30มี.ค.63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ว่า ที่ประชุม ได้ทบทวนการใช้มาตรการต่าง ๆ หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังมีบางเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ เช่น การจัดกิจกรรมสังสรร ,การแข่งขันมวยที่แม้ไม่มีผู้ชมก็มีความเสี่ยง ,ผู้จับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือแม้แต่ศาสนกิจ ทั้งการใส่บาตรข้าวเหนียว หรือการทำวัตรของภิกษุสงฆ์ เป็นต้น

นายวิษณุ ชี้แจงถึงแผนการจ่ายหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์การแพทย์หลังจากนี้ว่า จะล้างตัวเลขเก่าที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชน เพื่อประเมิน และทำแผนการจ่ายหน้ากากใหม่ ซึ่งขณะนี้ มีโรงงานผลิต จำนวน 11 โรงงาน มีกำลังการผลิต 2,300,000 ชิ้นต่อวัน โดยในเวลา 17.00 น. ในวันนี้ (30 มี.ค.) บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ จะขนส่งหน้ากากอนามัยมัย ไปแจกจ่ายตามโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลละ 1,300,000 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ และอีก 1,000,000 ชิ้น สำหรับ อสม. ในพื้นที่ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รัฐที่ให้บริการประชาชน ที่มีความเสี่ยง รวมถึงผลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แจกจ่าย และจะมีการปรับแผนการผลิตและแจกจ่ายให้กับประชาชนหลังจากนี้ 3-4 วัน

สำหรับหน้ากากอนามัยที่ติดลิขสิทธิ์ หรือติดสนธิสัญญาต่าง ๆ นั้น นายวิษณุ ชี้แจงว่า ก็ยังคงต้องเก็บไว้เพื่อรอการส่งออก แต่หน้ากากชนิดใดติด BOI อาจจะมีการนำหน้ากากดังกล่าวแบ่งส่วนมาใช้ในประเทศด้วย เพราะกฎหมายมีกำหนดข้อยกเว้นไว้ และยังมีการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าหน้ากาก ส่วนน้ำยาเวชภัณฑ์ ยา เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ จะมีการยกเว้นเช่นเดียวกัน โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป เพื่อให้สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง