ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่-เสียชีวิตเพิ่ม เร่งค้นหาเชิงรุก 414 ราย

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่-เสียชีวิตเพิ่ม เร่งค้นหาเชิงรุก 414 ราย
TNN ช่อง16
15 มิถุนายน 2564 ( 08:11 )
14
ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่-เสียชีวิตเพิ่ม เร่งค้นหาเชิงรุก 414 ราย

15 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัด  วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 50 ราย


1. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 6 ราย

2. แคมป์แรงงานต่างด้าว เคลื่อนย้ายมาจาก กทม. 3 ราย

3. Cluster ตลาดบ้านทุ่ง อำเภอศรีราชา 1 ราย

4. เดินทางมาจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 1 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดนนทบุรี 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่) 2 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

   7.1 ในครอบครัว 9 ราย

   7.2 จากสถานที่ทำงาน 14 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค)  4 ราย

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 9 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 218 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 414 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 3 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง

ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 


สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง


ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปรืมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา 

พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ


สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง