เทศบาลเมืองแสนสุข ออกประกาศ แจกครอบครัวละ 1พัน แบ่งเบาผลกระทบโควิด

เทศบาลเมืองแสนสุข ออกประกาศ แจกครอบครัวละ 1พัน แบ่งเบาผลกระทบโควิด
มติชน
17 เมษายน 2563 ( 21:08 )
19
เทศบาลเมืองแสนสุข ออกประกาศ แจกครอบครัวละ 1พัน แบ่งเบาผลกระทบโควิด

เทศบาลเมืองแสนสุข ออกประกาศ แจกครอบครัวละ 1พัน แบ่งเบาผลกระทบโควิด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้ออกประเทศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่องการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยระบุว่า เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ16 (2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามประกาศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง