กลุ่มบางจากฯ เครื่องร้อน ทุกธุรกิจพร้อมลุย คาด Q1/64 สดใสแน่นอน

กลุ่มบางจากฯ เครื่องร้อน ทุกธุรกิจพร้อมลุย คาด Q1/64 สดใสแน่นอน
มติชน
23 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:13 )
25
กลุ่มบางจากฯ เครื่องร้อน ทุกธุรกิจพร้อมลุย คาด Q1/64 สดใสแน่นอน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ของบางจากฯ ว่าในภาพรวมจะออกมาดีเกินความคาดหมาย หลักๆ เป็นผลจากกำไรจากการสต๊อกน้ำมัน (stock gain) โดยทั้ง 5 ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น วางแผนรุกในทุกมิติเพื่อการเติบโตต่อเนื่อง ย้ำแนวคิด 3Rs – Refocus: การเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Restructure: การปรับองค์กรเพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงตลาดและลูกค้า และ Reimagine: การคิดนอกกรอบ และนำนวัตกรรมมาสร้างความแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ

 

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน คาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้น ผลจากการควบคุมการผลิตของกลุ่มโอเปค ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่าธุรกิจต่างๆจะกลับมาเปิดดำเนินการมากขึ้น จึงวางแผนการกลั่นอย่างเต็มที่ โดยหลังจากการซ่อมบำรุง (15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564) โรงกลั่นบางจากมีแผนที่จะกลั่น


ในระดับสูงกว่า 120,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ และปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 1/2564 จะมีผลประกอบการอยู่ในระดับดีมาก

 

นายชัยวัฒน์ กล่าวถึงกลุ่มธุรกิจการตลาด ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้กลยุทธ์ Greenovative Experience นำประสบการณ์นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืนสู่ผู้บริโภคผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากที่จะเป็น Greenovative Destination สำหรับผู้ใช้รถ และเตรียมพบกับ 15 ปีอินทนิล ที่นำนโยบาย 5G มาสร้างความประทับใจกับลูกค้า และยังรักษาความเป็นกาแฟรักษ์โลกชั้นนำของเอเชีย ส่วนกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของ portfolio โดยการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งมุ่งหาโอกาสการเพิ่มรายได้จากโครงการที่มีในปัจจุบัน ประกอบกับมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรง รองรับแผนการลงทุนในระยะ 5 ปี วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย EBITDA จากการดำเนินงาน (กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา + ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม หลังหักค่าใช้จ่าย ก่อนรายการพิเศษ) เติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี ตามที่ได้วางแผนไว้

 

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ส่วนกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจจาก B2B (Business-to-Business) เป็น B2C (Business-to-Customers) บุกตลาดผู้บริโภคโดยตรงด้วยการลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงใน Manus Bio Inc. เน้นการทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารให้ความหวาน ที่บีบีจีไอมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการขายและลงทุนในเอเชียเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจต้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้น
ของราคาน้ำมันและ Winnonie ที่จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ตั้งเป้าขยายผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รายในปีนี้ จาก 40 รายในปี 2563 โดยมีเป้าหมายระยะยาวในปี 2573 ส่งเสริมให้มีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศในไม่ต่ำกว่า 200,000 ราย

 

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน ถือเป็นองค์กรลำดับแรกๆ ของประเทศที่ประกาศเจตนารมณ์ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยมีเป้าหมายในปี 2573 และอยู่ในระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันตลาดซื้อขายคาร์บอน เพื่อทำให้การซื้อขายคาร์บอนเป็นรูปธรรมมากขึ้น “นับว่าเริ่มต้นปี 2564 ได้อย่างสดใส และพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าในทุกธุรกิจ สู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระยะยาว โดยมีเป้าหมายหลักๆ ใน 3 ธุรกิจคือ ห่วงโซ่มูลค่าลิเทียม ห่วงโซ่มูลค่าพลังงานสีเขียว และ ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจชีวภาพ” นายชัยวัฒน์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง