รีเซต

เปิดด่านทางบก 3 อำเภอนราธิวาสวันแรก ยังเงียบเหงา เหตุมาเลย์ ไม่ได้เปิดคู่ขนาน

เปิดด่านทางบก 3 อำเภอนราธิวาสวันแรก ยังเงียบเหงา เหตุมาเลย์ ไม่ได้เปิดคู่ขนาน
มติชน
1 พฤษภาคม 2565 ( 15:03 )
40
เปิดด่านทางบก 3 อำเภอนราธิวาสวันแรก ยังเงียบเหงา เหตุมาเลย์ ไม่ได้เปิดคู่ขนาน

วันที่ 1 พ.ค. ที่จ.นราธิวาส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเดิมเปิดด่านถาวร 3 ด่านใน 3 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ตากใบและบูเก๊ะตา วันแรก ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อนุมัติให้เปิดประเทศทางบก ยังเป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากเป็นการเปิดด่านพรมแดนทางบกเฉพาะช่องทางขาเข้าจังหวัดนราธิวาส ไม่รวมด่านทางบกขาเข้าประเทศมาเลเซียที่ติดต่อกับด่านทางบกของจังหวัดนราธิวาส

 

โดยวันแรกมีคนไทย และชาวมาเลเซียลงทะเบียนในระบบ Thailad Pass และได้รับการอนุมัติเข้าประเทศไทยทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จำนวน 12 ราย จากทั้งหมด 14 ราย ซึ่งอีก 2 รายยังกรอกรายละเอียดและแสดงหลักฐานในระบบไม่สมบูรณ์

 

ด้านนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมคณะทำงาน ศบค.อำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินการรับบุคคลที่เดินทางจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในราชอาณาจักร พบว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจสอบและอนุมัติการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และการรับส่งบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ที่รวมถึงในกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่มีประกันชีวิตคุ้มครอง จะได้เข้ารับการรักษาตามสิทธิในวงเงินประกันที่ซื้อไว้ กรณีเดินทางโดยใช้บอร์เดอร์พาส ซึ่งเป็นการเดินทางได้เฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตระยะสั้นไม่เกิน 3 วัน ที่ไม่ได้ซื้อประกันไว้ จะทำการส่งกลับประเทศต้นทางทันที

 

พร้อมย้ำขณะนี้ประเทศไทยมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันการเดินทางระหว่างประเทศให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง สำหรับการเปิดด่านทางบกทั้ง 3 ด่านของจังหวัดนราธิวาสที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าต้องการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับคนไทย และบุคคลต่างสัญชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเมื่อส่งสัญญาณไปแล้ว ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศมาเลเซียจะตอบรับและเปิดประเทศทางบกช่องทางที่เชื่อมต่อกับด่านพรมแดน 3 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เป็นคู่ขนานกันไปเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

 

ด้าน พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขแก้ว สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้ช่องทางการเปิดประเทศทางบก เป็นการเปิดประเทศของไทยใน 3 ด่านของจังหวัดนราธิวาส คือ ด่านพรมแดนสุไหโก-ลก ด่านพรมแดนตากใบ และด่านพรมแดนบูเก๊ะตา ส่วนด่านรันเตาปันยัง ที่เชื่อมต่อกับด่านสุไหงโก-ลก ด่านเปิงกาลันกุโบร์ ที่เชื่อมต่อกับด่านตากใบ และด่านบูกิตบุหงาที่เชื่อมต่อกับด่านบูเก๊ะตายังไม่เปิดรับบุคคลเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียผ่านช่องทางดังกล่าว อย่างไรก็ตามขณะนี้ รัฐบาลไทยได้เดินหน้าเจรจากับทางการมาเลเซีย เพื่อให้สามารถเปิดประเทศเป็นคู่ขนานเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าออกระหว่าง 2 ประเทศด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19

 

ขณะที่นายสมโภช หงษ์กิตติยานนท์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเก็นติ้ง กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะเปิดประเทศทางบกของด่านพรมแดนทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสไปแล้ว แต่ในข้อเท็จจริงตราบใดที่ประเทศมาเลเซียยังไม่เปิดด่านพรมแดนที่ติดต่อกับด่านพรมแดนทางบกของจังหวัดนราธิวาส ก็ยังไม่เห็นประโยชน์ที่ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่จะได้รับเพราะกลุ่มเป้าหมายหลักที่มาใช้บริการและจับจ่ายซื้อสินค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่คือชาวมาเลเซีย และมีความประสงค์จะเดินทางเข้า-ออก ที่สะดวกมากขึ้น ดังนั้นหากเปิดให้เข้าแล้วไม่เปิดให้กลับไปผ่านช่องทางเดิม ก็ยังย้อนแย้งกับพฤติกรรมของชาวมาเลเซียที่เข้ามาในพื้นที่ ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ คือ เร่งเจรจาให้ทางการมาเลเซียรีบเปิดด่านทางบกช่องทางที่ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสโดยเร็วที่สุด และควรปรับลดเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางเข้ามามากยิ่งขึ้น

 

สำหรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 อนุญาตให้เดินทางเข้ามาเฉพาะบุคคล ยังไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะเข้ามา

 

สำหรับผู้มีสัญชาติไทย

1.ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด(Vaccinate Travelers) ให้ลงทะเบียนขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry:COE) และตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วยวิธี Self-ATK หากไม่พบเชื้อโควิด-19 ให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ต้องกักตัว แต่หากพบเชื้อโควิด-19 ให้ส่งเข้ารับการรักษาตามสิทธิ

2.ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด(Vaccinate Travelers) ให้ลงทะเบียนขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย(Certificate of Entry:COE) และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Self-ATK หากไม่พบเชื้อโควิด-19 ให้กักตัว 5 วัน ณ สถานที่กักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) โดยจังหวัดจะส่งไปอยู่SQ ที่อยู่ตามอำเภอต่างๆ แต่หากพบเชื้อโควิด-19 ให้ส่งเข้ารับการรักษาตามสิทธิ

 

สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย แบ่งเป็นสองประเภท

1.1 ผู้ที่เดินทางแบบระยะยาว (พำนักอยู่ไทยมากกว่า 3 วัน)
กรณีฉีดวัคซีนครบตามกำหนด (Vaccinate Travelers)
1.ลงทะเบียนผ่านระบบThailand Pass
2. มีเอกสารการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด
3.ใช้หนังสือเดินทาง(Passport)เป็นเอกสารที่ใช้ในการผ่านแดน
4.มีประกันภัยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
5.ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ด้วยวิธี Self-ATK หากไม่มีเชื้อโควิด-19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องกักตัว แต่หากมีเชื้อโควิด-19 ส่งตัวเข้ารับการรักษาตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง
6.สามารถเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร

 

ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนด
1.ลงทะเบียนผ่านระบบThailand Pass
2. ไม่ต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด
3.ใช้หนังสือเดินทาง(Passport)เป็นเอกสารที่ใช้ในการผ่านแดน
4.มีประกันภัยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
5.ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Self-ATK หากไม่มีเชื้อโควิด-19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยได้ โดยกักตัว ณ สถานที่กักกัน (Alternative State Quarantine:AQ)โรงแรมตันหยง 5 วัน แต่หากมีเชื้อโควิด-19 ส่งตัวเข้ารับการรักษาตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง ยกเว้นผู้ที่มีผลตรวจหาเชื้อ โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร 72 ชั่วโมงว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องกักตัว
6.สามารถเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร

 

1.2 ผู้ที่เดินทางแบบระยะสั้น (พำนักอยู่ไทย ไม่เกิน 3 วัน)
1.ไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทาง
2.ต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด
3.ใช้หนังสือผ่านแดน(Border Pass) เป็นเอกสารที่ใช้ในการผ่านแดน
4.ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีSelf-ATKหากไม่มีเชื้อโควิด-19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ แต่หากมีเชื้อโควิด-19 จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักร
5.สามารถเดินทางได้เฉพาะพื้นที่ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง