เอกชนหนุนไทยเจรจาซีพีทีพีพี เผยญี่ปุ่นระบุถ้าไทยไม่ร่วมจะย้ายฐานไปเวียดนามแทน

เอกชนหนุนไทยเจรจาซีพีทีพีพี เผยญี่ปุ่นระบุถ้าไทยไม่ร่วมจะย้ายฐานไปเวียดนามแทน
มติชน
2 กรกฎาคม 2563 ( 19:44 )
26
เอกชนหนุนไทยเจรจาซีพีทีพีพี เผยญี่ปุ่นระบุถ้าไทยไม่ร่วมจะย้ายฐานไปเวียดนามแทน

เอกชนหนุนไทยเจรจาซีพีทีพีพี เผยญี่ปุ่นระบุถ้าไทยไม่ร่วมจะย้ายฐานไปเวียดนามแทน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และประสบการณ์จากประเทศภาคี” จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ว่า กกร.ได้จัดตั้งคณะทำงานโดยมีนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ศึกษาถึงผลกระทบ ข้อเท็จจริง รวมทั้งประเด็นที่ดีและไม่ดีต่างๆของข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแปซิฟิก(ซีพีทีพีพี) ประเด็นที่ไม่ดีต้องกลับมาศึกษาว่าสามารถเจรจาต่อรองได้หรือไม่ หากไทยได้เข้าร่วมในฐานะผู้ก่อตั้ง จะช่วยให้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎกติกาให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดได้ นอกจากนี้มองว่าไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทด้านเศรษฐกิจโลกพอสมควร โดยเฉพาะในอาเซียน แต่ยังกังวลในเรื่องเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช และยา ที่ต้องมาทำความเข้าใจว่ากฎบัตรของซีพีทีพีพีครอบคลุมลึกมากน้อยแค่ไหน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมองสิ่งที่เราได้เปรียบ อาทิ การเกษตรที่สามารถวิจัยและพัฒนาได้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า นอกจากประโยชน์ที่ไทยจะได้รับแล้ว จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้านเพื่อรับทราบข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบจากผู้แทนประเทศ

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศ กล่าวว่า ภาคเอกชนต้องการความชัดเจนในการเข้าร่วมเจรจาซีพีทีพีพี เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องปรับตัว เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของโลก และมองว่าซีพีทีพีพีเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งจากการหารือร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่นในไทย หากไทยไม่เข้าซีพีทีพีพีอาจจะย้ายฐานลงทุนจากไทยไปเวียดนามซึ่งเป็นสมาชิกแทน ส่วนการขยายระยะเวลาพิจารณาออกไป 60 วัน อาจจะทำให้ไทยสมัครเข้าร่วมเจรจาไม่ทันเดือนสิงหาคมนี้ ทำให้การยื่นขอเข้าร่วมเจรจาปีหน้ายากขึ้น จากเดิมเจรจาเพียง 7 ประเทศสมาชิกที่ลงสัตยาบันแล้ว แต่ปีหน้าอาจจะต้องเจรจาเพิ่มอีก 4 ประเทศ ที่กำลังจะลงสัตยาบรรณเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระบวนการเจรจาจะใช้เวลายาวนานถึง 4 ปี ไม่ใช่สมัครแล้วเข้าได้เลย ดังนั้น จึงมีเวลาเจรจาและการปรับตัว แต่หากสุดท้ายเห็นว่าไทยเสียเปรียบหรือปรับตัวไม่ได้สามารถถอนตัวได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง