"ทีโอที"มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work ให้ 4รพ.ใช้สู้โควิด-19ฟรี

"ทีโอที"มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work ให้ 4รพ.ใช้สู้โควิด-19ฟรี
มติชน
12 เมษายน 2563 ( 16:54 )
6
"ทีโอที"มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work ให้ 4รพ.ใช้สู้โควิด-19ฟรี

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นำผู้บริหาร ทีโอที ร่วมมอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work พร้อมบริการรับส่งข้อความหรือ SMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขสำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร การนัดหมายกับผู้ป่วยผ่าน SMS จากโครงข่าย TOT Mobile ที่สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ป่วยจำนวนมากในคราวเดียวกัน ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงความแออัดของโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง