"4 รมต." ตรีนุช-ชัยวุฒิ-วีรศักดิ์-สินิตย์ ป้ายแดงเริ่มงานวันแรก-กมธ.ร่างพ.ร.บ.ประชามติถกนอกรอบวันนี้

"4 รมต." ตรีนุช-ชัยวุฒิ-วีรศักดิ์-สินิตย์ ป้ายแดงเริ่มงานวันแรก-กมธ.ร่างพ.ร.บ.ประชามติถกนอกรอบวันนี้
มติชน
29 มีนาคม 2564 ( 07:48 )
58
"4 รมต." ตรีนุช-ชัยวุฒิ-วีรศักดิ์-สินิตย์ ป้ายแดงเริ่มงานวันแรก-กมธ.ร่างพ.ร.บ.ประชามติถกนอกรอบวันนี้

 

ข่าววันนี้ 29 มีนาคม 4 รัฐมนตรีใหม่ นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าทำงานวันแรก หลังถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ต้องจับตาดูจะมีการแบ่งงานกันอย่างไร และจะรีบขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอะไรบ้าง

 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 29 มีนาคม นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเดินทางเข้ากระทรวงเพื่อทำงานวันแรก โดยตนจะมอบนโยบายและแบ่งงานให้รับผิดชอบตามโควตาเดิมที่นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ที่ถูกปรับไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยจะให้นายสินิตย์ดูแลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ถึงแม้นายสินิตย์ จะเป็นรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดง แต่เชื่อมั่นในประสบการณ์ความรู้ ความสามารถว่าจะทำงานได้ดี เพราะเป็น ส.ส. มาถึง 5 สมัย

 

 

ส่วนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ…. ที่รัฐสภาโหวตเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยให้ปรับแก้ มาตรา 9 ที่เปิดให้ประชาชนและรัฐสภาเสนอทำประชามติได้ด้วย นอกจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไข มาตรา 9 และมาตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.เป็นประธานคณะกมธ.นัดประชุมนอกรอบร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวันที่ 29 มีนาคม ก่อนจะประชุมทบทวนร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ให้เสร็จในวันที่ 1-2 เมษายนจากนั้นจะรีบส่งให้ประธานรัฐสภา เพื่อให้ทันในการประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 7-8 เมษายน

 

 

อย่างไรก็ตาใ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง