รีเซต

แก้ พ.ร.บ.กระท่อม ห้ามขายออนไลน์ เข้มเรื่องการจำหน่าย

แก้ พ.ร.บ.กระท่อม ห้ามขายออนไลน์ เข้มเรื่องการจำหน่าย
ข่าวสด
1 กุมภาพันธ์ 2565 ( 17:14 )
236
แก้ พ.ร.บ.กระท่อม ห้ามขายออนไลน์ เข้มเรื่องการจำหน่าย

ข่าววันนี้ 1 ก.พ. 2565 - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. .... ว่า คณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จแล้ว มีการแก้ไข 11 มาตรา และเพิ่มอีก 1 มาตรา โดยมีการกำหนดมาตรการเพิ่มในการกำกับดูแล พืชกระท่อมในบางกรณี

 

เช่นมาตรา 25 เรื่องสถานที่ห้ามขายใบกระท่อม โดยได้เพิ่มเติมห้ามขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 34 กำหนดอัตราโทษเป็นสองเท่า กรณีขายใบกระท่อมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร หรือขายในสถานที่ห้ามขาย

 

โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบกับการแก้ไข และต้องส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบซึ่งในประเด็นที่ ส.ว. มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตนไม่ได้ติดใจ แต่หากสภาผู้แทนราษฎรเห็นแย้งก็ต้องตั้ง กรรมาธิการร่วมสองสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งตนคงจะร่วมเป็นกมธ. ด้วย เพื่อร่างกฎหมายผ่านไปอย่างราบรื่น

 

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกรอบเวลาการพิจารณาของกมธ.ร่วม ยังไม่แน่ชัด แต่ตนยืนยันว่าจะพิจารณาร่างกฎหมายนี้ให้ออกมาได้เร็วที่สุดภายในรัฐบาลชุดนี้ เพราะนี่คือกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน และเป็นกฎหมายของประชาชนอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง