"ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)" เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 3.80 บาท, ขาย 19-22 ต.ค.

"ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)" เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 3.80 บาท, ขาย 19-22 ต.ค.
ทันหุ้น
16 ตุลาคม 2563 ( 10:30 )
56
"ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)" เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 3.80 บาท, ขาย 19-22 ต.ค.

ทันหุ้น-สู้โควิด : บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT ระบุในแบบไฟลิ่งว่า ได้กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 3.80 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 19-22 ต.ค.2563 โดยมีบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai

 

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)  ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านระบบการพิมพ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.27% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมูลค่าการเสนอขายจากราคา IPO อยู่ที่ 456 ล้านบาท 

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 160 ล้านบาท, ใช้ลงทุนในโครงการลงทุนโรงงานผลิตแห่งใหม่ 260ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป 8.02 ล้านบาท 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง