หนองคาย นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง

หนองคาย นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง
77ข่าวเด็ด
26 กรกฎาคม 2563 ( 01:21 )
118
หนองคาย นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง

หนองคาย –   ชาวหนองคาย พากันนุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง อนุรักษ์ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

เช้าวันนี้ (26 ก.ค.63) ที่ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จ ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยประชาชนชาวหนองคาย และชุมชนตลาดท่าเสด็จ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ตักบาตรริมโขง โดยมีพระสงฆ์ จากวัดต่างๆภายในเขตเทศบาล ออกรับบิณฑบาต

สำหรับกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง ในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดหนองคาย,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย,สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย,สมาคมชาวเวียดนามหนองคายและ ชุมชนตลาดท่าเสด็จ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อต้องการอนุรักษ์ประเพณีไทยดั้งเดิม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย กระตุ้นให้ประชาชนมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดท่าเสด็จ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้จะจัดต่อเนื่องอีกเป็นระยะ ๆ .

……………………………..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง