อิสราเอลห้าม 'ครู' ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สอนหนังสือ

อิสราเอลห้าม 'ครู' ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สอนหนังสือ
Xinhua Thai
24 กันยายน 2564 ( 10:57 )
7
อิสราเอลห้าม 'ครู' ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สอนหนังสือ

เยรูซาเล็ม, 24 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (23 ก.ย.) กระทรวงศึกษาธิการอิสราเอลสั่งห้ามครูชาวอิสราเอลที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เข้าเขตโรงเรียน เว้นแต่จะแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ

กระทรวงฯ ระบุว่าครูที่ไม่แสดงใบรับรองกรีนพาส (Green Pass) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือหายป่วยจากโรค จะต้องแสดงผลการทดสอบแอนติเจนชนิดเร็วที่ทำการทดสอบภายในระยะเวลา 84 ชั่วโมง

การดำเนินการนี้เป็นความพยายามส่วนหนึ่งของรัฐบาลอิสราเอลในการลดยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่พุ่งสูงของประเทศ โดยเฉพาะภาคการศึกษา ขณะเชื้อไวรัสฯ กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

คำสั่งใหม่ของกระทรวงฯ ระบุว่าครูในโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลที่ไม่มีกรีนพาสหรือผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ จะต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านแพลตฟอร์มซูม (Zoom)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง