รีเซต

ปภ. เร่งช่วยเหลือ ปชช. 31,648 ครัวเรือน สถานการณ์น้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้

ปภ. เร่งช่วยเหลือ ปชช. 31,648 ครัวเรือน สถานการณ์น้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้
มติชน
25 ธันวาคม 2563 ( 11:47 )
52
ปภ. เร่งช่วยเหลือ ปชช. 31,648 ครัวเรือน สถานการณ์น้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. 63 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (25 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) รวม 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวม 28 อำเภอ 165 ตำบล 813 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 42,977 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย (ยะลา 1 ราย นราธิวาส 2 ราย) จุดอพยพ 2 จุด อพยพประชาชน 247 คน (นราธิวาส 1 จุด ยะลา 1 จุด) โดยปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 82 ตำบล 478 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 31,648 ครัวเรือน ดังนี้

 

นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแว้ง อำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอจะแนะ อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอตากใบ รวม 73 ตำบล 449 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,716 ครัวเรือน

 

ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอไม้แก่น และอำเภอหนองจิก รวม 8 ตำบล 28 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,912 ครัวเรือน

 

ยะลา น้ำท่วมในอำเภอรามัน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน

 

สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 1 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ดินสไลด์ปิดทับบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเบตง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และประเมินความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ ได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง