TrueID

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับรางรัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 64

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับรางรัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 64
ข่าวสด
2 ธันวาคม 2564 ( 14:13 )
18
กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับรางรัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 64

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับรางรัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 64 ชูเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมในพิธี

 

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการพิจารณารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

 

 

ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค

 

 

รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยในปีนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 1,922 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทั้งหมด 76 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง