หมอธีระวัฒน์ เปิดสถิติ "กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" หลังฉีดไฟเซอร์-โมเดอร์นา

หมอธีระวัฒน์ เปิดสถิติ "กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" หลังฉีดไฟเซอร์-โมเดอร์นา
TNN ช่อง16
21 กันยายน 2564 ( 18:51 )
95
หมอธีระวัฒน์ เปิดสถิติ "กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" หลังฉีดไฟเซอร์-โมเดอร์นา

วันนี้( 21 ก.ย.64) ศาสตราจารย์ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับ สถิติหัวใจอักเสบ หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นา

โดยระบุว่า "หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดอร์นา ในการรวบรวมจาก CDC สหรัฐ ความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายใน 7 วันจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา (23 มิถุนายน 2564)

-ช่วงอายุ 12 ถึง 17 ปี 

ผู้ชาย 62.75 ต่อ 1 ล้านโดส

ผู้หญิง 8.68 ต่อ 1 ล้าน โดส

-ช่วงอายุ 18 ถึง 24

ผู้ชาย 50.49 ต่อ ผู้หญิง4.39

-ช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี

ผู้ชาย 16.27 ต่อผู้หญิง 1.69

-ช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปี

7.34 ต่อ 1.18 

-ช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี

3.96 ต่อ 1.81

-ช่วงอายุ 50 ถึง 64 ปี

1.11 ต่อ 0.96

-อายุ 65 ปีขึ้นไป

0.61 ต่อ 0.46

CDC สรุปในวันที่ 8 กันยายน 2564 มักเกิดในผู้ชายอายุไม่มาก มักเกิดตามหลังเข็มที่สอง เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีน ตอบสนองต่อการรักษาดีแต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลัง 

และการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน 42 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน ทางเลือกสำหรับประเทศไทยในเด็กตั้งแต่อายุสามขวบขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยสูงสุดอาจจะเป็นวัคซีนเชื้อตายสองเข็ม แต่เนื่องจากไม่สามารถคุมเดลต้าได้ จึงตามด้วยไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นาในปริมาณน้อยที่สุดคือหนึ่งส่วนสี่โดสเข้ากล้าม ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลหรือจะใช้ขนาดหนึ่งในห้าหรือหนึ่งใน 10 ทางชั้นผิวหนังก็ได้ผลเช่นกัน (เป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ในประเทศไทย)"

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง