TrueID

"ค้าภายใน" แนะ ใช้น้ำมันถั่วเหลืองทดแทนปาล์มแพง แจงราคาส่ง 50-53บาท/ขวด

"ค้าภายใน" แนะ ใช้น้ำมันถั่วเหลืองทดแทนปาล์มแพง แจงราคาส่ง 50-53บาท/ขวด
มติชน
9 พฤศจิกายน 2564 ( 14:48 )
19
"ค้าภายใน" แนะ ใช้น้ำมันถั่วเหลืองทดแทนปาล์มแพง แจงราคาส่ง 50-53บาท/ขวด

ข่าววันนี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน(คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาปาล์ม ,น้ำมันปาล์มบรรจุขวดในช่วงนี้ ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นจากก่อนหน้านี้ เนื่องจากในปีการผลิต 2564 ผลผลิตปาล์มของอินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่เป็นประเทศผู้ผลิตสำคัญของโลก มีปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดลดลงไม่น้อยกว่า 5% เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานและการเก็บเกี่ยวผลปาล์ม จึงทำให้ภาพรวมปริมาณผลปาล์มในตลาดโลกลดลง และราคาน้ำมันปาล์มตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้น และราคาผลปาล์มในประเทศไทยสูงขึ้นเฉลี่ยในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 6.76 บาท/กก.

 

“บางช่วงราคาในประเทศสูงมาก อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลปาล์มคุณภาพดีขายได้ถึง 10 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 10 ปี จากเดิมราคาเฉลี่ยปี 2563 อยู่ที่ 4.78 บาท/กก. หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 41% ถือว่าราคาที่มีการปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ อีกทั้งผลผลิตในประเทศปลายปีนี้ เป็นปลายฤดูกาลผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ผลผลิตถั่วเหลืองตลาดโลกฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว และคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 5% จะทำให้มีปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองเข้ามาทดแทนในระบบมากขึ้น ” นายวัฒนศักย์ กล่าว

 

นายวัฒนศักย์ กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ ที่สูงขึ้นเป็นลำดับในช่วงที่ผ่านมา กรมได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสกัดในการตรึงราคา แม้ว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบ จะมีราคาปรับสูงขึ้นจากเฉลี่ยปี 2563 ที่ 28.10 บาท/กก. เป็นเฉลี่ยที่ 37.24 บาท/กก.ในช่วง 11 เดือนแรกปีนี้หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 33% สำหรับราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในห้างค้าปลีกค้าส่ง อยู่ที่ 50 – 53 บาทต่อขวด เพิ่มจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 46 บาทต่อขวด หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 12% สถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้น จะนำไปช่วยหมุนเวียนในเศรษฐกิจต่อไป

 

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า ส่วนราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตจากการติดตามสถานการณ์ พบว่าราคาซื้อขายและส่งมอบไม่เกิน 80 บาท/กก. ตามที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในไว้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง 135 – 140 บาท/กก. ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง 145 – 150 บาท/กก. เป็นราคาเดียวกับปีก่อน ส่วนราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงชำแหละในห้างค้าปลีกค้าส่ง พบว่า ราคาอยู่ที่ 119 – 122 บาท/กก. ในด้านปริมาณสุกรปีนี้ กรมปศุสัตว์ แจ้งว่า ปริมาณผลผลิตลดลงจากปีก่อน คาดว่าจะมีปริมาณสุกร 15.86 ล้านตัว ลดลงจากปีก่อน 30% ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ASF ในจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ดีขึ้น ทำให้ความต้องการนำเข้าสุกรจากไทยลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคของประชาชนลดลงจากเดิม 22 กก./คน/ปี เหลือ 16 กก./คน/ปี คิดเป็นปริมาณสุกร 5 ล้านตัว หรือลดลง 38%

 

“จากการติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณเนื้อสุกรชำแหละในสต็อกยังมีอยู่พอสมควร เชื่อว่าปริมาณเนื้อสุกรชำแหละจะมีเพียงพอ กรมจะติดตามสถานการณ์ทั้งด้านปริมาณและราคาเนื้อสุกรร่วมกับกรมปศุสัตว์ หากพบว่าตลาดใดมีปริมาณเข้าสู่ในตลาดไม่เพียงพอ จะประสานสมาคมผู้เลี้ยงสุกร นำเนื้อสุกรชำแหละเข้าไปเสริมในตลาดหรือจัดจำหน่ายหมูธงฟ้า เรื่องราคาสินค้านั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ราคาเนื้อสุกร และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการฉวยโอกาส ให้แจ้งสาวยด่วน 1569 จะเข้าดำเนินการทันที” นายวัฒนศักย์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง