ปิดอีก! วัดเล่งเน่ยยี่2 หลังพบผู้ป่วยโควิด

ปิดอีก! วัดเล่งเน่ยยี่2 หลังพบผู้ป่วยโควิด
มติชน
25 ธันวาคม 2563 ( 21:05 )
23
ปิดอีก! วัดเล่งเน่ยยี่2 หลังพบผู้ป่วยโควิด

วันที่ 25 ธันวาคม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี ระบุว่า วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 อำเภอบางบัวทองตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2564 และให้ใช้สถานที่ของวัดนี้ เป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ

ทั้งนี้ จังหวัดจะดำเนินการตรวจหาเชื้อของผู้สัมผัสผู้ป่วย และบุคคลที่มีความเสี่ยงในสถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไปโดยเร็ว