ด่วน! สถานทูตจัดเที่ยวบินพิเศษรอบ 2 พาคนไทยในอังกฤษกลับบ้าน

ด่วน! สถานทูตจัดเที่ยวบินพิเศษรอบ 2 พาคนไทยในอังกฤษกลับบ้าน
มติชน
11 พฤษภาคม 2563 ( 10:05 )
127
ด่วน! สถานทูตจัดเที่ยวบินพิเศษรอบ 2 พาคนไทยในอังกฤษกลับบ้าน

 

เฟซบุ๊กของของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประกาศแจ้งคนไทยในอังกฤษว่าจะมีการจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยอีกครั้งในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้

 

เที่ยวบินพิเศษรอบสองนี้จะเดินทางในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ ทีจี 917 ออกจากท่าอากาศยานฮีทโรว์เวลา 21.25 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมเวลา 15.00 น. ราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัด 550 ปอนด์ต่อที่นั่ง โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง

 

ทั้งนี้คนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงไว้กับสถานทูตตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่มีผู้มาลงทะเบียนไว้ราว 500 ท่าน ในการจัดเที่ยวบินพิเศษเที่ยวแรก ซึ่งจะทำการบินในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ให้ยืนยันความประสงค์ที่จะเดินทางกับเจ้าหน้าที่สถานทูต ซึ่งจะมีการติดต่อกับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่ 251 คนจนครบจำนวนโควต้าที่นั่งบนเครื่องบิน

 

 

โดยผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศจะต้องยินยอมให้มีการกักตัวในสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน และต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารเดินทางที่เกี่ยวข้องครบถ้วนก่อนการเดินทาง

 

สำหรับเอกสาร fit to fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผู้ที่ประสงค์จะรับการตรวจสุขภาพที่สถานทูต ขอให้แจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่สถานทูตที่โทรติดต่อเพื่อขอรับการตรวจร่างกายสำหรับออกเอกสารดังกล่าวจากคณะแพทย์จิตอาสา โดยเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่สถานทูตในวันที่ 28-30 พฤษภาคม ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง