รีเซต

รัฐบาลลาวมุ่งกระตุ้น 'การผลิตทางการเกษตร'

รัฐบาลลาวมุ่งกระตุ้น 'การผลิตทางการเกษตร'
Xinhua
19 กันยายน 2566 ( 13:13 )
21
รัฐบาลลาวมุ่งกระตุ้น 'การผลิตทางการเกษตร'

เวียงจันทน์, 19 ก.ย. (ซินหัว) -- รัฐบาลลาวเดินหน้าความพยายามเสริมสร้างการผลิตทางการเกษตร โดยมีเป้าหมายกระตุ้นผลผลิตและการส่งออกพืชผล เพื่อลดการนำเข้าทางการเกษตรสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว ซึ่งร่วมประชุมหารือการผลิตทางการเกษตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันศุกร์ (15 ก.ย.) เรียกร้องทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องยกระดับการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชที่ตลาดต้องการสูงสอนไซกล่าวถึงการดำเนินมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ผลิตชาวลาว เพื่อพวกเขาสามารถเติบโตและครองส่วนแบ่งตลาดการเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบายส่งเสริมการทำฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์น้ำ และนโยบายระดับชาติที่ส่งเสริมระบบเพาะปลูกอันแข็งแกร่งนอกจากนั้นสอนไซกล่าวว่าการแปรรูปพืชผลและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ถือเป็นพันธกิจสำคัญสูงสุด ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรถูกแปรรูปก่อนจัดจำหน่ายในประเทศหรือส่งออกภายใต้การประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของลาวไม่ผ่านการแปรรูปและอยู่ในรูปแบบดิบสอนไซยังเรียกร้องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเร่งปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมสร้างความสามารถในทุกด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจ เพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจและตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง