รีเซต

เปิดกรอบเวลาเสนอโครงการใช้งบพ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เข้า ‘ครม.’ 30 มิ.ย. รออีกที 7-8 ก.ค. จากนั้นหมดสิทธิ์

เปิดกรอบเวลาเสนอโครงการใช้งบพ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เข้า ‘ครม.’ 30 มิ.ย. รออีกที 7-8 ก.ค. จากนั้นหมดสิทธิ์
มติชน
18 มิถุนายน 2563 ( 08:45 )
509
เปิดกรอบเวลาเสนอโครงการใช้งบพ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เข้า ‘ครม.’ 30 มิ.ย. รออีกที 7-8 ก.ค. จากนั้นหมดสิทธิ์

เปิดกรอบเวลาเสนอโครงการใช้งบพ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เข้า ‘ครม.’ 30 มิ.ย. รออีกที 7-8 ก.ค. จากนั้นหมดสิทธิ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการเข้าไปตรวจสอบภายในเว็บไซต์ thaime หรือ http://nscr.nesdc.go.th/thaime/ พบว่า มีโครงการขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของก้อน 4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นงบที่ใช้เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ มีกำหนดปิดรับคำของบประมาณในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ โดยพบว่าตั้งแต่เปิดให้หน่วยงานต่างๆ ยื่นโครงการเข้ามาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน และสรุปข้อมูลล่าสุดในวันที่ 12 มิถุนายน มีโครงการยื่นเสนอขอใช้งบเข้ามาแล้วกว่า 34,263 โครงการ รวมคิดเป็นวงเงิน 841,269 ล้านบาท

 

โครงการที่นำเสนอเข้ามามากสุดคือ แผนงานหรือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน มีหน่วยงานต่างเสนอขอเข้ามา 33,798 โครงการ วงเงิน 465,023 ล้านบาท รองลงมาคือ แผนงาน 3.1 การลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่ สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีหน่วยงานขอมา 164 โครงการ วงเงิน 284,302 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีโครงการเกี่ยวข้องกับการสร้างถนน กว่า 1.2 หมื่นโครงการ เกษตรกว่า 6 พันโครงการ ท่องเที่ยวชุมชน 2,800 โครงการ ประปากว่า 2.2 พันโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำกว่า 1.2 พันโครงการ เกี่ยวกับไฟฟ้ากว่า 800 โครงการ การจ้างงาน 100 โครงการ และเศรษฐกิจพอเพียง 200 โครงการ แต่มีโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนเพียง 9 โครงการเท่านั้น

 

สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายพ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาทคือ วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2563 ชี้แจงกรอบนโยบายในการขอใช้งบเงินกู้ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เปิดรับโครงการที่จะเสนอใช้เงินกู้เข้ามา ต่อจากนั้นจะคัดกรองข้อเสนอโครงการ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 จัดประชุมคณะอนุกรรมการแจ้งจังหวัดและกระทรวง วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จังหวัดและกระทรวงส่งโครงการที่จะนำเสนอเข้ามา โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง วันที่ 22 มิถุนายน 2563 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 จัดประชุมคณะกรรมการ หลังจากนั้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะนำโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่งกรองเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ และสามารถเสนอเพิ่มเติมได้อีกในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2563 โดยหลังจากครม. พิจารณาอนุมัติแล้ว จะเริ่มดำเนินการตามรูปแบบของโครงการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง