รีเซต

กต.แจงนักการทูตสหรัฐ 163 คนเข้าไทยเป็นกลุ่มตกค้างตั้งแต่เม.ย. ยันกักตัว 14 วันทุกคน

กต.แจงนักการทูตสหรัฐ 163 คนเข้าไทยเป็นกลุ่มตกค้างตั้งแต่เม.ย. ยันกักตัว 14 วันทุกคน
มติชน
17 สิงหาคม 2563 ( 18:31 )
91
กต.แจงนักการทูตสหรัฐ 163 คนเข้าไทยเป็นกลุ่มตกค้างตั้งแต่เม.ย. ยันกักตัว 14 วันทุกคน
นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมครอบครัวจะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ โดยทุกคนจะต้องผ่านมาตรการคัดกรอง ควบคุม และกักกันโรคที่เข้มงวดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขของไทย และเข้าพักในสถานที่กักกันโรคแบบ Alternative State Quarantine (ASQ) เป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ การเดินทางเข้ามาประเทศไทยดังกล่าวเป็นการโยกย้ายตามปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ประจำการในประเทศไทย
 
 
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งว่า ทางการสหรัฐจะจัดเที่ยวบินนำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมครอบครัว เดินทางถึงกรุงเทพในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ เที่ยวบินดังกล่าวจะมีนักการทูต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ พร้อมครอบครัว ซึ่งบางส่วนประจำการที่ไทยอยู่แล้ว และบางส่วนเข้ามาประจำการครั้งแรก ในชั้นนี้ได้รับแจ้งว่ามีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 163 คน โดยไม่มีผู้โดยสารกลุ่มอื่นมาปะปนด้วย
 
 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ผู้โดยสารทุกคนจะต้องผ่านมาตรการคัดกรอง ควบคุม และกักกันโรคที่เข้มงวดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขของไทย โดยผู้โดยสารทั้งหมดจะต้องได้รับ Certificate of Entry ซึ่งออกโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ fit-to-fly และก่อนเดินทางจะต้องได้รับการตรวจว่าปลอดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยผู้โดยสารจากเครื่องบินลำดังกล่าวทั้งหมด จะเข้ารับการกักตัวใน ASQ เป็นเวลา 14 วัน และได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ระหว่างกักกันโรคด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตามคำสั่ง ศบค ที่ 8/2563 และมาตรการที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขไทย
 
 
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า การเดินทางเข้าไทยเป็นกลุ่มดังกล่าวนั้น เป็นการโยกย้ายตามปกติของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นสำนักงานขนาดใหญ่ ที่นอกจากดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทยแล้วยังครอบคลุมงานระดับภูมิภาค โดยทุกปีจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประมาณหลายร้อยคน โดยก่อนหน้านี้ได้มีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐทยอยเดินทางเข้ามาโดยเที่ยวบินอพยพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 แต่ในห้วงเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา กพท. ออกประกาศจำกัดการอนุญาตให้อากาศยานเฉพาะบางประเภททําการบินเข้าออกประเทศไทย ฝ่ายสหรัฐจึงได้ชะลอการเดินทางจนกระทั่งในปัจจุบัน และได้จัดเที่ยวบินพิเศษขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐสามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย และดำเนินการโครงการความร่วมมือในภูมิภาค ทั้งนี้การเดินทางเข้าประเทศไทยของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐดังกล่าวจะไม่กระทบต่อโควต้าการนำคนไทยกลับประเทศในวันที่ 23 สิงหาคม ซึ่งในชั้นนี้มีแผนจัดเที่ยวบินนำคนไทยกลับจำนวนกว่า 600 คน อยู่แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง