กกต.แจกจุกๆ ให้รางวัลเป็นเงินล้าน ผู้แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งอบจ. เผยเงื่อนไข

กกต.แจกจุกๆ ให้รางวัลเป็นเงินล้าน ผู้แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งอบจ. เผยเงื่อนไข
ข่าวสด
1 ธันวาคม 2563 ( 13:06 )
48
กกต.แจกจุกๆ ให้รางวัลเป็นเงินล้าน ผู้แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งอบจ. เผยเงื่อนไข

กกต.แจกจุกๆ ให้รางวัลเป็นเงินล้าน ผู้แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งอบจ. เผยเงื่อนไข-โดยจะเก็บเป็นความลับ สามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือลงชื่อผู้แจ้ง

 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยดำเนินการเปิดแอพพลิเคชัน "ตาสับปะรด" เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการทุจริตเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียงหรือวิดีโอ ผ่านแอพพลิเคชันดังกล่าว และแจ้งเหตุที่ 02 141 8860,02 141 8579 และ 02 141 8859 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.- 20 ธ.ค.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่จะได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นเบาะแสที่มีสาระสำคัญนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏเป็นการทั่วไป และผู้แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัลหรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน กกต. หรือกกต.ประจำจังหวัด โดยสำนักงานจะปกปิดเป็นความลับ และจะไม่ระบุชื่อผู้แจ้งรับเงินรางวัลซึ่งอัตราเงินรางวัลดังนี้

 

กรณีกกต.มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ.เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

กรณีกกต.สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายกอบจ.เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 

กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายกอบจ.รางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ.รางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 

และกรณีศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ใบดำ) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายกอบจ.รางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. รางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง