รีเซต

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย สถิติปี 65 'ตร.-มหาดไทย' แชมป์ถูกร้องมากสุด

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย สถิติปี 65 'ตร.-มหาดไทย' แชมป์ถูกร้องมากสุด
มติชน
11 เมษายน 2565 ( 13:56 )
24
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย สถิติปี 65 'ตร.-มหาดไทย' แชมป์ถูกร้องมากสุด

ข่าววันนี้ 11 เมษายน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า กว่า 22 ปี องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำงานด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นธรรม รวมทั้งยกระดับการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยสู่สากลสร้างความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติ โดยตั้งแต่ปี 2543 จนปัจจุบัน แก้ไขปัญหาประชาชนรวม 52,505 เรื่อง จากทั้งหมด 55,057 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,552 เรื่อง สำหรับการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน) รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3,768 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,212 เรื่อง โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สาเหตุที่ทั้งสามองค์กรมีสิถิติขึ้นอันดับต้นเนื่องจากเป็นหน่วยงานขั้นพื้นฐานในการให้บริการประชาชนด้วยความใกล้ชิดประชาชนจึงทำให้จำนวนผู้ขอใช้บริการเยอะตามมาปัญหาต่าง ๆ ทั้งความไม่เข้าใจในการสื่อสาร กฏ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ จึงเกิดขั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจการแผ่นดินยึดหลักการทำงานแบบกัลยาณมิตรมุ่งสร้างความเข้าใจไกล่เกลี่ยแบบสันติวิธีเพราะเราไม่ใช่คู่กรณีกับหน่วยงานรัฐ บางเรื่องแก้ไขง่ายรวดเร็ว บางเรื่องยุ่งยากซับซ้อนมีผลกระทบในวงกว้างจำเป็นต้องแก้ไขในเชิงระบบและตรงจุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิม ๆ ขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากสาธารณชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง