ฝ่ายค้านชี้ กม.ประชามติเมินสิทธิ ปชช. เล็งชงร่างกฎหมายประกบ

ฝ่ายค้านชี้ กม.ประชามติเมินสิทธิ ปชช. เล็งชงร่างกฎหมายประกบ
มติชน
10 พฤศจิกายน 2563 ( 07:44 )
32
ฝ่ายค้านชี้ กม.ประชามติเมินสิทธิ ปชช. เล็งชงร่างกฎหมายประกบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ทั้ง 6 ญัตติของฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านก็ใช่วางใจได้ว่าจะผ่านเสียงโหวตจากวุฒิสภา (ส.ว.) ในวาระรับหลักการ ทั้งยังเสนอเกมสกัดจาก 47 ส.ว. บวกกับ 25 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ลงชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความญัตติแก้ไขครั้งนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

ล่าสุด ปัญหาในร่าง พ.ร.บ.ประชาชามติ ฉบับรัฐบาล กฎหมายสำคัญที่แม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 ในรัฐสภา ก็ยังต้องไปทำประชามติสอบถามประชาชน พรรคฝ่ายค้านเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค เห็นว่า พ.ร.บ.ประชามติที่รัฐบาลเสนอไปยังรัฐสภา มีการจำกัดเสรีภาพประชาชนคล้ายกับการรณรงค์ประชามติรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2559 พยายามให้ประชามติเป็นไปในแนวทางที่รัฐบาลต้องการ ทำให้ พ.ร.บ.ไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยยืมมือ ส.ว.เพื่อให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านรัฐสภา

 

ด้านนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าและประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค พท. กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านเห็นว่า 1.พล.อ.ประยุทธ์เสนอร่าง พ.ร.บ.ประชามติ โดยอ้างว่าเสนอตามหมวด 16 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ จึงต้องให้รัฐสภาพิจารณา แต่พรรคฝ่ายค้านเห็นว่า พ.ร.บ.ประชามติไม่ใช่การปฏิรูปประเทศ แต่เป็นกฎหมายปกติ คือเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วจึงค่อยส่งให้ ส.ว.พิจารณาต่อไป 2.กฎหมายนี้ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ แต่ที่รัฐบาลเสนอมา ไม่มีสักมาตราเดียว 3.ร่างของรัฐบาลไม่ได้มีบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือกลุ่มต่างๆ รณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญต่อประชาชน ดังนั้น พรรคฝ่ายค้านมีมติยกร่าง พ.ร.บ.ประชามติเพื่อเสนอให้สภาพิจารณาประกบกับร่างของรัฐบาล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง