กรมการแพทย์ ย้ำ! ยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด มีใช้เพียงพอแน่นอน

กรมการแพทย์  ย้ำ! ยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด มีใช้เพียงพอแน่นอน
TNN ช่อง16
24 ธันวาคม 2563 ( 08:08 )
43
กรมการแพทย์  ย้ำ! ยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด มีใช้เพียงพอแน่นอน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการรักษาพยาบาล การเตรียมระบบส่งต่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยของประเทศ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ได้ประชุมหารือแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ และวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน หากติดตามอาการจนผู้ป่วยหายเป็นปกติและไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ ซึ่งเป็นระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร 

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมยา “ฟาวิพิราเวียร์” ไว้ประมาณ 488,200 เม็ด และยืนยันว่ายายังไม่หมดอายุแน่นอน โดยจะกระจายยาไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เช่น สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลโรคสถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้เตรียมการผลิตมีการยา “ฟาวิพิราเวียร์” ภายในประเทศและยาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด19 ไว้ด้วยแล้ว 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เรามียา “ฟาวิพิราเวียร์” เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ หากเกิดการระบาดระลอกใหม่ 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวที่เกี่ยวข้อง