สงขลาอ่วม! โควิดเพิ่มรายวัน เฉียด 600 ราย ติดเชื้อสะสม จ่อทะลุ 40,000 ราย

สงขลาอ่วม! โควิดเพิ่มรายวัน เฉียด 600 ราย ติดเชื้อสะสม จ่อทะลุ 40,000 ราย
มติชน
18 ตุลาคม 2564 ( 10:57 )
18
สงขลาอ่วม! โควิดเพิ่มรายวัน เฉียด 600 ราย ติดเชื้อสะสม จ่อทะลุ 40,000 ราย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม รายงานข่าวจากกลุ่มภารสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) สงขลา เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อโควิดจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก จ.สงขลา พบเพิ่ม 579 ราย รวมติดเชื้อสะสม 39,362 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 173 ราย ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่รวมผู้ติดเชื้อจากเรือนจำและติดเชื้อจากต่างประเทศ ขณะนี้ ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 6,250 ราย ผู้ป่วยในกลุ่มสีแดง 1% และกลุ่มสีเหลือง 12% ที่เหลือกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการ

 

รายงานข่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อสูงสุดจากกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.จะนะ, อ.หาดใหญ่, อ.เมือง, อ.เทพา, อ.รัตภูมิ, อ.สะเดา, อ.สิงหนคร และ อ.นาทวี ส่วนอำเภออื่นๆ อีก 8 อำเภอ พบผู้ติดเชื้อแต่ไม่มาก และนอกจากนั้นพบในกลุ่มรอการสอบสวนโรค กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน ตลาด ร้านค้า บริษัท หน่วยงานราชการและกลุ่มติดเชื้อยืนยันจากต่างจังหวัด สถิติย้อนหลัง 7 วัน พบผู้ติดเชื้อ 457 – 650 ราย ซึ่งนับว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่พบในครัวเรือนยังสูง

 

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ยอมรับว่า หลายฝ่ายวิตกยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการ ในการค้นหาผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชนแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เครื่องตรวจ ATK จึงทำให้พบผู้ติดเชื้อซึ่งไม่แสดงอาการ

 

“ควรปฏิบัติยึดมาตรการส่วนบุคคล รับประทานยาจำพวกสมุนไพร พยายามแยกตัวเอง อาทิ ไม่ใกล้ชิดกับสมาชิกในบ้านและชุมชน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่กินอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หากมีความจำเป็นใช้เวลาน้อยที่สุด” ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง