ปภ.รายงานสถานการณ์ภัยจากมรสุม 15 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานสถานการณ์ภัยจากมรสุม 15 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มติชน
30 สิงหาคม 2563 ( 11:40 )
13
ปภ.รายงานสถานการณ์ภัยจากมรสุม 15 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานสถานการณ์ภัยจากมรสุม 15 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ ใน 15 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น และสิงห์บุรี รวม 62 อำเภอ 221 ตำบล 959 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,878 ครัวเรือน โดยปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในจังหวัดพิษณุโลก ประชาชนได้รับผลกระทบ 17 ครัวเรือน

โดยปัจจุบันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าหากไม่มี ฝนตกเพิ่มเติมหรือปริมาณน้ำเพิ่มในพื้นที่ จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง