รีเซต

สถานทูตจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยในเวียดนามกลับบ้าน 30 ก.ย.นี้

สถานทูตจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยในเวียดนามกลับบ้าน 30 ก.ย.นี้
มติชน
2 กันยายน 2563 ( 09:41 )
189
สถานทูตจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยในเวียดนามกลับบ้าน 30 ก.ย.นี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จะจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยเป็นเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เส้นทางกรุงฮานอย – กรุงเทพ สายการบินไทยสไมล์
 
 
 
 
ทั้งนี้ ราคาบัตรโดยสารรวมสัมภาระขึ้นเครื่อง (hand carry) ได้ 1 ชิ้น น้ำหนัก 7 กิโลกรัม โหลดกระเป๋าได้ 1 ชิ้น น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
 
 
 
 
สถานเอกอัครราาชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับราคาบัตรโดยสารและการชำระเงินให้ทราบต่อไป
 
 
 
 
Follow us at:
-Website: www.rtehanoi.thaiembassy.org
-Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
-Line Official: @rte.hanoi
 
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง