รีเซต

มหาสารคามตรวจกลุ่มเสี่ยง 275 รายไม่พบเชื้อโควิด ประกาศเปิดเรียนบางพื้นที่

มหาสารคามตรวจกลุ่มเสี่ยง 275 รายไม่พบเชื้อโควิด ประกาศเปิดเรียนบางพื้นที่
มติชน
21 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:31 )
19
มหาสารคามตรวจกลุ่มเสี่ยง 275 รายไม่พบเชื้อโควิด ประกาศเปิดเรียนบางพื้นที่

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานส่งกระทรวงสาธารณสุข ไม่พบผู้ติดเชื้อ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมของการระบาดระลอกใหม่สะสมจำนวน 20 ราย กำลังรักษา 2 ราย รักษาหายแล้ว 17 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ตามข่าวที่เสนอไปก่อนหน้านี้

 

 

โดยล่าสุดจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 20 พบว่ามีการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวอยู่กันเป็นจำนวนมาก ทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยตั้งจุดคัดกรองประเมินความเสี่ยงที่วัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงเดินทางมาคัดกรองประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ด้วยวิธี swab จำนวน 275 คน ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อทั้ง 275 คน

 

แต่อย่างไรก็ตามทุกคนที่มาตรวจจะต้องสังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส จะต้องรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตนตามมาตการ เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 


ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 7/2564 โดยมีสาระสำคัญตามประกาศฉบับดังกล่าว มีมติให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม และ ตำบลขามเรียง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม

 

ยกเว้น โรงเรียน และ สถาบันการศึกษาทุกประเภท ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ให้เปิดการเรียนการสอนได้เฉพาะ ชั้น ม.3 และม.6 โดยประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง