ทิเบตพลิกโฉม 'ชางตู' กลางหุบเขาลึก สู่เมืองใหม่สุดทันสมัย

ทิเบตพลิกโฉม 'ชางตู' กลางหุบเขาลึก สู่เมืองใหม่สุดทันสมัย
Xinhua Thai
30 กรกฎาคม 2564 ( 13:26 )
10
ทิเบตพลิกโฉม 'ชางตู' กลางหุบเขาลึก สู่เมืองใหม่สุดทันสมัย

ชางตู, 30 ก.ค. (ซินหัว) -- เมืองชางตู เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของที่ราบสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะ มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับแคว้นปกครองตนเองกานจือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางใต้ติดกับแคว้นปกครองตนเองตี๋ชิ่งของมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) และทางเหนือติดกับแคว้นปกครองตนเองอวี้ซู่ของมณฑลชิงไห่ โดยถูกขนานนามว่าเป็น "ไข่มุกแห่งทิเบตตะวันออก" และ "ประตูแห่งทิเบตตะวันออก"

 

 

นับตั้งแต่สมัยโบราณ เขตข่ารั่วของเมืองชางตูถือเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของทิเบตตะวันออก ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางขนส่งใบชาบนหลังม้า (Tea Horse Road) โดยเมื่อปี 2012 ทิเบตได้จัดการประชุมเกี่ยวกับเมืองชางตูด้วยความมุ่งมั่นจะมอบเงินทุนและปลุกปั้นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมืองเก่าในตำบลเฉิงกวนของเขตข่ารั่ว ทำให้ปัจจุบันพื้นที่เมืองมีขนาดใหญ่กว่าในอดีตเกือบ 3 เท่า มีสะพานข้ามแม่น้ำสายเดียวถึง 13 แห่ง และมีอัตราความเป็นเมืองสูงแตะร้อยละ 35 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง