รีเซต

พิษโควิด! สมาคมค้าทองคำออกประกาศ ส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก-รับซื้อคืน 300 บาท เริ่ม 25 มี.ค.

พิษโควิด! สมาคมค้าทองคำออกประกาศ ส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก-รับซื้อคืน 300 บาท เริ่ม 25 มี.ค.
ข่าวสด
25 มีนาคม 2563 ( 18:45 )
57
พิษโควิด! สมาคมค้าทองคำออกประกาศ ส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก-รับซื้อคืน 300 บาท เริ่ม 25 มี.ค.

พิษโควิด! สมาคมค้าทองคำออกประกาศ ส่วนต่างราคาทองคำแท่งขายออก-รับซื้อคืน 300 บาท เริ่ม 25 มี.ค.

 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. สมาคมค้าทองคำออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาทองคำในสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าทองคำเป็นวงกว้าง ส่งผลทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และการกำหนดค่า Premium หรือ Discount ไม่เป็นไปตามสภาวการณ์ปกติ รวมทั้งเกิดปัญหาด้านการขนส่ง นำเข้า-ส่งออกทองคำระหว่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลดเที่ยวบิน และมาตรการการผ่านเข้า-ออกของแต่ละประเทศในการนี้

สมาคมค้าทองคำได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อันประกอบไปด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออกทองคำ เพื่อหารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระด้วยกัน ซึ่งเห็นสมควรกำหนดมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทยมีความสมดุลและเป็นธรรม โดยอ้างอิงราคาทองคำตามกลไกตลาดโลก เพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายทองคำภายในประเทศได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตนี้

จึงมีมติกำหนดให้ประกาศ ราคาทองคำแท่งขายออก และราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เพื่อให้การซื้อขายทองคำภายในประเทศยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง