มติอย.ไม่อนุญาตฉีดซิโนฟาร์ม ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป แจ้งบริษัทนำเข้าเร่งส่งข้อมูลเพิ่ม

มติอย.ไม่อนุญาตฉีดซิโนฟาร์ม ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป แจ้งบริษัทนำเข้าเร่งส่งข้อมูลเพิ่ม
ข่าวสด
20 กันยายน 2564 ( 19:57 )
9
มติอย.ไม่อนุญาตฉีดซิโนฟาร์ม ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป แจ้งบริษัทนำเข้าเร่งส่งข้อมูลเพิ่ม

ข่าววันนี้ มติอย.ไม่อนุญาตฉีดซิโนฟาร์ม ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป เหตุข้อมูลความปลอดภัยการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอ ขาดข้อมูลด้านประสิทธิผล แจ้งบริษัทนำเข้าเร่งส่งข้อมูลเพิ่ม เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท ไบโอ จีนีเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทย ยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุผู้ใช้วัคซีน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 18 ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของอย. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีมติยังไม่สามารถอนุญาตขยายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอ และขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 3-17 ปี

 

นพ.ไพศาล กล่าวว่า อย.แจ้งให้บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด รับทราบ และขอให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก่อย.โดยด่วน โดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ได้จากประสบการณ์การใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินในเด็กจากประเทศต่าง ๆ ที่อนุญาต เช่น สาธารณัฐประชาชนจีน สหรัฐอาหรับ อิมิเร็ตส์ เพื่อให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยเร็วต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง