กรมชลประทานนำแบคโฮลงโป๊ะ กำจัดผักตบชวากว่า 8,000 ตัน คลองสุวรรณภูมิ

กรมชลประทานนำแบคโฮลงโป๊ะ กำจัดผักตบชวากว่า 8,000 ตัน คลองสุวรรณภูมิ
มติชน
1 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:55 )
28
กรมชลประทานนำแบคโฮลงโป๊ะ กำจัดผักตบชวากว่า 8,000 ตัน คลองสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 โดยนายอดุลย์ เต๊ะแห หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ได้นำเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบคโฮลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ พร้อม เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 8,070 ตัน ดำเนินการแล้ว 5% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อตัดวงจรผักตบชวาไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ให้น้ำ เน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง