รีเซต

สถานทูตแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการคนไทยในอังกฤษ แจงรายละเอียดเที่ยวบินกลับประเทศ

สถานทูตแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการคนไทยในอังกฤษ แจงรายละเอียดเที่ยวบินกลับประเทศ
มติชน
24 มีนาคม 2563 ( 21:15 )
93
สถานทูตแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการคนไทยในอังกฤษ แจงรายละเอียดเที่ยวบินกลับประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ออกประกาศเรื่องการปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมนี้ หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งรวมถึงการขอให้ประชาชนเก็บตัวในเคหสถาน งดเว้นการรวมตัวกันในที่สาธารณะมากกว่า 2 คน และให้ทำงานจากบ้าน

โดยนับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป ขอให้ประชาชนติดต่อกับสถานทูตได้ในเวลาทำงานระหว่าง 9.00-17.00 น. ทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และการส่งข้อความติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ

สำหรับการบริการด้านกงสุล โดยเฉพาะการออกเอกสารการเดินทางที่เป็นกรณีเร่งด่วน เช่น หนังสือเดินทางและหนังสือสำคัญประจำตัว สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเป็นรายกรณี ส่วนบริการออกใบรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย จะห้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wi.sinthusen@mfa.go.th

ในกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นต้องติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถานทูต สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ +447918651720 และ +447436831519 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lasapant@thaiembassyuk.org.uk

นอกจากนี้สถานทูตยังได้ออกประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการงดการให้บริการการบินระหว่างไทย-อังกฤษเป็นการชั่วคราวของสารการบินไทย และสายการบินอื่นๆ ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง