รีเซต

มัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศหยุดเรียนต่ออีก เหตุบุคลากรเสี่ยง

มัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศหยุดเรียนต่ออีก เหตุบุคลากรเสี่ยง
ข่าวสด
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:54 )
104
มัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศหยุดเรียนต่ออีก เหตุบุคลากรเสี่ยง

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ หลังจากพบบุคลากรของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง แพร่ระบาด โควิด

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ลงนามในประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5 ) โดยระบุว่า ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ได้เปิดการเรียนการสอนปกติ (on site) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น

 

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ใน กทม. ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงทำให้โรงเรียนต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 นั้น จึงประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง